Om oss

FT Roslagen har funnits sedan 1991.
Företagaet startade som Roslagens Farmartjänst men har under tiden antagit arbetsnamnet FT Roslagen.
Företaget hade sin grund i lantbruket, när lönsamheten minskade i lantbruket tvingades man ut på marknaden för att finna andra syselsättningar.
Kunskapen bland personalen var i regel god i flera olikahantverks yrken som tex byggnationer, markbyggnad, trädgård med växter osv.
Företaget utvecklades snabbt med en fast kundstock med återkommande arbeten.
Under årens lopp har har viljan att leverera än bättre kvalité motiverat oss till fortbildningar och  certifieringar.
Även arbetsmiljön har stärkts med utbildningar och certifieringar. 
I dag är personalen endast verksam inom sitt yrke, den enda kopplingen som återstår till lantbruket  är vetskapen om att en god planering och välgjort arbetet borgar för ett gott resultat.
Detta har resulterat i ett modernt entreprenad företag som levererar välgjorda arbeten och nöjda kunder samtidigt som vi lever upp till de krav och regler som myndigheter och konsumentorganisationer ställer.

Affärsidé

Leverera hantverk med hög kunskap , kvalité och gott entreprenörskap.

Vision

FT skall vara kundens självklara affärspartner.

Pressmaterial & filer

Hört från kund

Jag är glad att jag valde ert företag.