Kontrollansvarig.

Magnus är den som har ansvar för kalkylberäkningar hos oss. Det innebär bland annat att man måste planera byggnationen och utförandet för att kunna sätta pris på projektet.

Vid bygglovsansökan skall man ha en plan för hur man skall säkerställa att projektet kommer att produceras med kvalité. En plan skall upprättas där vilka detaljer som skall special kontrolleras och vem som kontrollerar att detaljen blivit utförd på föreskrivet sätt.

Magnus erfarenhet av att teoretiskt utföra byggnationer och se hur det skall utföras har gett honnom kunskaper som väl passar för att vara kontrollansvarig. 
Plan och Bygglagen ställer höga krav på erfarenhet och utbildning med en tillhörande kunskapsprov och certifiering.
 

Intyg Certifiering Kontrollansvarig

Mail:

Ring:
Kontor:0176 22 71 33
Mobil:  070 544 67 54
Mail magnus@ftroslagen.se