Kontakta oss

 Vill du komma i kontakt med projektledare inom specifikt område se nedan.

Fastighets skötsel                                 Bengt Janse                070 311 40 53         info@stallandviken.se
Byggnation                                            Johan Södrén             070 624 25 44         jsodren@telia.com 
Byggnads underhåll                              Bertil Mattsson            070 552 80 33         bertil.mattsson@outlook.com
Markbyggnad                                        Lars Carlsson              070 66 88 696         lcentreprena@telia.com
Kraftledningar/skog                               Flemming Lindström    070 8370 703         flemming.lindstrom@swipnet.se
Maskinförare                                         Håkan Sandgren          070 689 96 69       hakon.Sandgren@gmail.com
Byggadmin/kalkyl/Beställarombud       Magnus Söderström     070 544 67 54        magnus@ftroslagen.se